เอชเอสบีซีฉลองครบ 1 ปีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยออนไลน์

คุณวิชิต พยุหนาวีชัย (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยตัดเค้กในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการเปิดตัวอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการทำธุรกรรมธนาคารทางอินเตอร์เน็ต เอชเอสบีซีเป็นธนาคารแรกในประเทศไทยที่มอบอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนและใช้ธุรกรรมออนไลน์ โดยในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนลูกค้าที่สนใจทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50 เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยเป็นหนึ่งในเครือข่ายสาขาเอชเอสบีซี 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มอบอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยแก่ลูกค้าในการทำธรกรรมธนาคารทางออนไลน์ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะแสดงรหัสตัวเลข 6 หลัก เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นรหัสผ่านในการทำธุรกรรม ซึ่งรหัสจะปรากฏเพียงครั้งเดียวและไม่ซ้ำกันเมื่อกดแต่ละครั้งเพื่อความปลอดภัย