“ปฏิวัติโฉมใหม่การให้บริการ ด้วยการรับรองมาตรฐานบริการ ServiCert จาก เอสจีเอส ประเทศไทย”

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด “ServiCert” เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการให้บริการภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขององค์กรนั้นๆ โดยมุ่งเน้นองค์กรซึ่งให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก อาทิ โรงแรม สายการบิน และสนามบิน

เปิดตัวบริการใหม่ ServiCert สำหรับองค์กรไทยก้าวขึ้นมาตรฐานสากล
ServiCert เป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพซึ่งคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาโดย บริษัท เอสจีเอส กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริการที่แพร่หลายในหลายประเทศแถบยุโรปอย่างฝรั่งเศส หรือแม้กระทั่งในประเทศจีน และญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) ได้นำบริการการรับรองมาตรฐานตัวนี้เข้ามาเพื่อให้บริการกับองค์กรในประเทศไทย

สาระสำคัญของ ServiCert คือ เป็นบริการที่ เอสจีเอส (ประเทศไทย) จะทำการตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน (Service criteria) ที่องค์กรนั้นๆได้ตั้งไว้ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการถึงมาตรฐานและความเป็นระบบขององค์กร

ที่มาของบริการ ServiCert
ServiCert เกิดขึ้นจากส่วนประกอบสำคัญสามส่วน ได้แก่ ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในการเข้ารับบริการ, หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการให้บริการขององค์กร และการตรวจสอบคุณภาพจากเอสจีเอส จึงก่อให้เกิดบริการนี้ขึ้นมา โดยเอสจีเอสมีหน้าที่ช่วยนำทางให้บุคลากรขององค์กรนั้นๆสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งในที่สุดจะมาบรรจบลงได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ โดยให้ข้อผิดพลาดเป็นศูนย์ ยกตัวอย่างเช่น การจองโรงแรมล่วงหน้า แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่มีห้องพักให้ ข้อผิดพลาดเช่นนี้จะหมดไปหากมีการตรวจสอบการให้บริการขององค์กรให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ หรือกรณีของความล่าช้าในการออกกระเป๋าเดินทางให้แก่ผู้โดยสารในสนามบิน ซึ่งเป็นการให้บริการอีกอย่างที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือทำให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดได้

โดยกลุ่มธุรกิจหลักที่เรามุ่งเน้นและแนะนำว่าควรจะมีการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการคือ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างเช่น สนามบิน สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งสปา ทั้งนี้เนื่องจาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นตัวทำรายได้หลักให้กับประเทศไทย ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการได้เห็นสัญลักษณ์ว่าองค์กรนั้นๆผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการแล้ว จะเป็นตัวเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า และถือว่าเป็นข้อได้เปรียบขององค์กรนั้นๆด้วยที่ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการมากกว่าองค์กรที่ไม่ได้รับมาตรฐาน

บริการด้วยมาตรฐานระดับเอสจีเอส วางใจด้วยความซื่อตรงและแน่วแน่ด้วยคุณภาพความเชี่ยวชาญ
คุณยุทธนา เพ็ชรมณี ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวไว้ในการให้สัมภาษณ์ว่า “สิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีกเป็นครั้งที่สอง คือคุณภาพของการให้บริการ หากองค์กรนั้นๆสามารถให้บริการได้อย่างดีไร้ข้อบกพร่อง ย่อมได้เปรียบกว่าองค์กรที่ยังคงให้บริการได้ไม่เต็มที่เท่า ซึ่งตรงจุดนี้ทางเอสจีเอสตระหนักว่าเรื่องของคุณภาพในการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับองค์กรต่างๆ ทางเราจึงคิดค้นบริการ ServiCert นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยตรวจสอบรับรอง และเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งตัวองค์กรเองว่าปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานทุกประการ และกับตัวผู้มารับบริการที่จะมั่นใจว่าจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมกลับไป”

นอกเหนือจากการออกใบรับรองคุณภาพในการให้บริการแล้ว เอสจีเอส (ประเทศไทย) ยังให้บริการแบบครบวงจรเกี่ยวกับ ServiCert อีกด้วย กล่าวคือเราจะทำการจัดสัมมนาและอบรมพนักงานในองค์กรเกี่ยวกับการให้บริการ และร่วมมือกันค้นหา Service criteria ขององค์กร เพื่อที่จะได้นำมาปฏิบัติตามให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ และผ่านการตรวจสอบรับรองคุณภาพจากเอสจีเอส

โดยบริการ ServiCert ถือว่าเป็นการต่อยอดของการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 โดยคุณอภัย พงศ์พุทธชาติ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หัวหน้าฝ่ายการตรวจสอบและฝึกอบรม กล่าวถึงบริการตัวนี้เพิ่มเติมว่า “ ServiCert เป็นการตรวจสอบคุณภาพที่จะเน้นทางด้านการหาความพึงพอใจของลูกค้าที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่า ISO 9001 จากเดิมที่ ISO 9001 จะตรวจดูแค่การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ ซึ่งในที่สุดแล้วเราไม่สามารถวัดได้ว่าคุณภาพที่ว่ามันมากน้อยแค่ไหน แต่สำหรับ ServiCert นั้นเราจะเห็นเสียงสะท้อนจากลูกค้าหรือผู้รับบริการทันที ถึงความรู้สึกและความพอใจหลังจากได้รับบริการแล้ว ซึ่งมันมีความเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่า และสามารถนำความคิดเห็นนั้นๆมาพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อต่อยอดธุรกิจออกไปได้อีกด้วย”

เป็นที่น่าจับตาว่า รูปแบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานขององค์กรต่างๆในโลกนั้น อาจไม่ได้หยุดนิ่งแค่การตรวจสอบคุณภาพโดยรวมขององค์กรแล้ว แต่หมายรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของการให้บริการของพนักงานภายในองค์กรด้วย นอกจากนี้จากเดิมที่หลายๆคนอาจคิดว่า การตรวจสอบมาตรฐานนั้นจำเป็นเพียงแค่กับกลุ่มอุตสาหกรรมการส่งออก หรืออุตสาหกรรมระหว่างประเทศขนาดใหญ่ อาจจะต้องลองเปลี่ยนความคิดและมองถึงเรื่องใกล้ตัวอย่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ที่หลายๆคนอาจมองข้ามไปถึงความสำคัญในส่วนของการให้บริการขององค์กรต่างๆ อย่าง สนามบิน สายการบิน โรงแรม หรือร้านอาหาร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีคนวนเวียนมาใช้บริการมากมาย แต่อาจลืมตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้ ดังนั้นถึงเวลาที่จะหันมาพิจารณาถึงความสำคัญของการให้บริการ และเพิ่มความมั่นใจให้กับทั้งตัวองค์กรเองและผู้รับบริการ โดยผ่านการรับรองและตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการ ServiCert โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เกี่ยวกับ เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบันบริษัทเอสจีเอส มีพนักงานกว่า 700 คน ในประเทศไทยพร้อมกับเครือข่ายสำนักงานในประเทศไทย เอสจีเอสมุ่งมั่นในการให้บริการ และทุ่มเทเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการให้กับลูกค้า โดยช่วยรักษาชื่อเสียงในด้านคุณภาพของลูกค้า และช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 ปัจจุบันเอสสจีเอสเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากล สำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ และความซื่อสัตย์ ด้วยเอกลักษณ์ทั่วโลกของของเอสจีเอสที่ปฏิบัติการในเครือข่ายกว่า 840 แห่งสำนักงานและสาขาย่อย และมีห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์กว่า 320 แห่งทั่วโลก กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นผู้นำในการบริการตรวจสอบการตรวจติดตามการค้าระหว่างประเทศในด้านสินค้าเกษตร แร่ น้ำมันและก๊าซ สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการรับรองระบบการให้บริการแก่หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันระดับนานาชาติ นอกจากนี้เอสจีเอสยังนำเสนอบริการเชิงกลยุทธ์ให้กับภาคอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการขนส่งอีกด้วย