คอมพ์ฯ มือสองส่งท้ายปีจอ ไปกันถึงร้อยเอ็ด

นางชุติมา สีดา ( แถวยืน : ที่ 5 จากขวา) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล เป็นผู้แทนโครงการฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง อุปกรณ์กีฬา ถุงของขวัญ และทุนการศึกษา แด่นายอุทัย น้อมระวี (แถวยืน : ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ภายใต้ “โครงการคอมพิวเตอร์มือสอง แด่น้องผู้ห่างไกล” ในวันส่งท้ายปีจอ 30 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรโดยให้บริการด้วยคุณภาพระดับสูง และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล A Premier IT Services Provider ได้ร่วมกันจัด ‘โครงการคอมพิวเตอร์ มือสองแด่น้องผู้ห่างไกล’ มาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้นับเป็นปีที่ 5 โดยได้นำคอมพิวเตอร์มือสอง อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา และถุงของขวัญไปมอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะการเรียนรู้ในขั้นลงมือปฎิบัติ จึงทำให้มีเด็กนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์จำนวนมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์, คุณชุคิมา สีดา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี
โทร.0-2678-0200 ต่อ 2996-9
e-mail: cdgpr@cdg.co.th