วอลล์ “มอ” ไอศกรีมแคลเซียมสูง ร่วมเติมความสุขในวันเด็ก

วอลล์ “มอ” ไอศกรีมแคลเซียมสูง ร่วมมอบความสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำพันธกิจเติมพลังให้แก่ชีวิตของยูนิลีเวอร์

นางสาวชัญญา รอดรักขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไอศกรีม (สวมหมวกดำ) กล่าวว่า “บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของชาติ และเป็นกลุ่มเป้าหมายของ ไอศกรีม “มอ” จึงได้จัดกิจกรรมอันหลากหลาย พร้อมของเล่นสันทนาการมากมาย ให้เด็กได้ร่วมสนุกเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาง วอลล์ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี”

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย
กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็น ที่นิยมในประเทศไทยมากว่า 70 ปี ผลิตภัณฑ์ที่ยูนิลีเวอร์สร้างสรรค์เพื่อเติมพลังให้แก่ชีวิตผู้บริโภค ชาวไทยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ไอศกรีมวอลล์ คนอร์ ชาลิปตัน และเบสท์ฟูดส์ กลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือนและทันตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาสีฟันโคลสอัพ ใกล้ชิด ผงซักฟอกบรีส โอโม และเซิฟ ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ท น้ำยาล้างจานซันไลต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นวิม กลุ่มเครื่องใช้ส่วนบุคคลดูแล และทำความสะอาดผิว ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผม ซันซิล คลีนิค เคลียร์ และโดฟ น้ำหอมระงับกลิ่นกายแอกซ์และเรโซนา ผลิตภัณฑ์โดฟ พอนด์ส วาสลีน ซิตร้า และสบู่ลักส์ และธุรกิจขายตรง ยูนิลีเวอร์เน็ตเวิร์ค