สุดยอดนวัตกรรมความปลอดภัย SAINEX 2007

นายวรพจน์ เดชอุ่ม ผู้จัดการโครงการ บริษัทเอเพ็กซ์ อีเว้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับนางสาวพรพรรณ บุลเลอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Media & Project) บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด แถลงข่าวเปิดตัว “งานแสดงนวัตกรรมความปลอดภัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 : THAILAND SAFETY INNOVATION EXPO 2007 (SAINEX 2007)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, กรมควบคมมลพิษ และสำนักส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งเสริมความปลอดภัย