ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ค่ายอาสาพัฒนา ณ. สุพรรณบุรี

นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชุมชน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชนประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 17-26 ธ.ค. 2549 ณ โรงเรียนบ้านพุบ่อง ป่าขี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งสิ้น 45 คน โดยมีการสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ต่อต้านยาเสพติด การสอนภาษาอังกฤษแก่น้องนักเรียน การผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้น งานนี้ทั้งอาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยฯ และน้องๆ นักเรียนต่างมีความสุขกันถ้วนหน้าทีเดียว