ไปรษณีย์ไทยมอบแสตมป์ส่วนตัว ให้นายกฯสุรยุทธ์เปิดราชพฤกษ์เกมส์

ภาพแสตมป์ส่วนตัว (Personalized Stamps) 2 แบบที่ไปรษณีย์จัดทำเป็นของที่ระลึกพิเศษเพื่อมอบให้นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยเฉพาะ ซึ่งเดิมกำหนดจะเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 ในบ่ายวันนี้ 19 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นภาพพลเอกสุรยุทธ์ ในกิจกรรมของโครงการ “เด็กรักป่าบูโด” จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี 2548 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มี พลเอกสุรยุทธ์เป็นประธานคณะกรรมการในปัจจุบัน ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ส่งมอบแสตมป์ส่วนตัวดังกล่าวซึ่งบรรจุในกรอบสวยงามให้แก่ มศว.ประสานมิตร เพื่อมอบผ่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่รับมอบหมายมาเป็นประธานเปิดงานแทน

อนึ่ง บูธไปรษณีย์ไทยภายในงานราชพฤกษ์เกมส์ ยังมีบริการถ่ายภาพแสตมป์ส่วนตัวชุดพิเศษดังกล่าว ตลอดจนแสตมป์สะสม และสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ รวมทั้งบริการส่งจดหมาย-พัสดุ ตลอดการแข่งขันซึ่งจะมีไปถึงวันที่ 26 ม.ค.ศกนี้ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่ Call Center 1545 หรือฝ่ายสื่อสารการตลาด โทร.0 831 3510 – 2