เคทีซีจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” แจกห้องสมุด

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงฉลองพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดทำหนังสือเสริมคุณค่าทางปัญญา “ย่างพระบาทที่ยาตรา” รวบรวมเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับป่า-น้ำ-ดิน-คน ในอีกแง่มุมหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เคยรับทราบมาก่อน ซึ่งเป็นผลงานการ เรียบเรียงและบันทึกภาพโดยนายนภันต์ เสวิกุล

หนังสือ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” ได้รับการออกแบบและจัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษ ด้วยรูปเล่มขนาดกะทัดรัด บรรจุในกล่องสีสันสดใสสวยงาม โดย “เคทีซี” จะแจกจ่ายไปยังห้องสมุดประชาชนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1,600 เล่ม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ค้นคว้าหาความรู้ และเพื่อรับทราบถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งในด้านวิชาการ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งการทรงเป็นแบบอย่างที่เรียบง่ายของการเป็นพ่อผู้มีแต่ความรักและความเสียสละ

รายละเอียดเพิ่มเติม : กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 02-665-5057
สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 02-665-5732
โทรสาร 02-665-5046
อีเมล์ ktc_pr@ktc.co.th