ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดสาขาศรสีราชา จังหวัดชลบุรี

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ นายมณเฑียร ทองนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสาขาที่ 74 ของธนาคาร เป็นการขยายการให้บริการทั้งทางด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และบริการทางการเงินอย่างครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชน ชาวศรีราชาและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝากถอนเงินเปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ ค่าสาธารณูปโภค และการประนอมหนี้

โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. สาขาศรีราชาตั้งอยู่ที่ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 126/1-3 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร. 038-772-032-42 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำการบริการที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง