ไอบีเอ็ม ร่วมกับพันธมิตร สร้างนวัตกรรมการประชุมรูปแบบใหม่ให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับบริษัท เลอโนโว ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการประชุมรูปแบบใหม่ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร

ระบบไอทีที่เพิ่มความทันสมัยและประสิทธิภาพให้กับสภาอุตสาหกรรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย โปรแกรมซอฟต์แวร์ IBM Lotus Domino Collaboration Express จำนวน 10 User License พร้อมด้วย Software Maintenance เป็นเวลา 1 ปี ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการประชุมและการสื่อสารภายในองค์กร อาทิ การจัดตารางนัดหมายและปฏิทินออนไลน์ การประชุมออนไลน์ผ่านเว็บ การติดต่อกันด้วยข้อความ (Instant Messaging) ภายในองค์กร รวมทั้งระบบหมุนเวียนเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ (Workflow) ซึ่งความปลอดภัยและมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ ในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัท เลอโนโว ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ยังได้ร่วมสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น ThinkCentre M52 พร้อมจอ LCD TFT 17” รุ่น L171 และ โปรเจคเตอร์เลอโนโว รุ่น C400 พร้อมการติดตั้งเครื่องติดตั้งซอฟต์แวร์ และให้บริการหลังการใช้ สำหรับห้องประชุมตัวอย่าง ซึ่งจะถูกใช้เป็นต้นแบบในการปรับปรุงและพัฒนาห้องประชุมอื่นๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ ต่อไปในอนาคต

(ในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา) คุณธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เลอโนโว ประเทศไทย จำกัด, คุณไพโรจน์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด, คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ รองกรรมการผู้จัดการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจจัดจำหน่าย บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับคุณสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณสมพงศ์ นครศรี รองประธานอาวุโส และคุณชาญ สารเลิศโสภณ ผู้อำนวยการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย