ไอเน็ตคุณภาพเยี่ยมผ่าน ISO 9001 : 2000 7 ปีซ้อน

ชาวไอเน็ตเฮ…ยินดีกับบริษัทฯ ในโอกาสที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยปัจจุบันได้ขยายขอบเขตการรับรองฯ ครอบคลุมบริการอินเทอร์เน็ตระดับองค์กร บริการ MetroLAN และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ซึ่งไอเน็ตถือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแรกและรายเดียวของประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ ครอบคลุมทั้ง 3 บริการดังกล่าว