ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตร การฝึกดับเพลิงอาคาร และการอพยพหนีไฟขั้นต้น

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ศูนย์อบรมการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรใหม่ การฝึกดับเพลิงอาคาร และการอพยพหนีไฟขั้นต้น (Workshop)

ขโมยขึ้นบ้านสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวแต่ทำยังไงที่บ้านไม่โดยไฟไหม้ ต้องเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องวิธีการป้องกัน ดับเพลิงจากการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากนักดับเพลิงระดับมืออาชีพที่สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของอาคารและ เจ้าของโครงการไม่ควรพลาด

หลักสูตรนี้ จะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงทฤษฎีของการเกิดเพลิงและการป้องกันอัคคีภัยรวมถึงเข้าใจถึงหลักวิธีการระงับอัคคีภัยขั้นต้น การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาคาร ได้อย่างถูกต้อง โดยจะฝึกดับเพลิงอาคารขั้นต้น เรียนรู้ทฤษฎีของการเกิดเพลิง และการป้องกันอัคคีภัย สาเหตุและการกำจัดสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ประเภทของเพลิง หลักวิธีการระงับอัคคีภัยขั้นต้น การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาคาร ฝึกการใช้สารดับเพลิงแต่ละประเภทของเชื้อเพลิง ฝึกการใช้อุปกรณ์การดับเพลิงภายในอาคาร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (Workshop) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟ โดยจะทำ(Workshop) ณ ศูนย์ราชประชา จ.นครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 1-2 มีนาคม 2550

สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่งได้ที่ 0-2693-4001, 0-2693-4008-9 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.twoplustrainingcenter.com