ฟอร์ด ประเทศไทย สานต่อความสำเร็จ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” จัดอบรมให้ลูกค้า ณ จังหวัดนครพนม

โครงการ “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” เป็นโครงการเพื่อสังคมระดับโลกของฟอร์ดที่ได้จัดฝึกอมรบให้ผู้ขับขี่รถยนต์ชาวไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 6 เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุโดยรวมบนท้องถนน และปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถึงปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 6,500 คนจากทั่วประเทศ รวมถึงผู้ขับขี่ในจังหวัดนครพนมอีก 167 คนในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา