สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ศตวรรษ ธนาคารไทยพาณิชย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุมาลาพระพุทธนรสีห์ (จำลอง) ซึ่งธนาคารได้จัดสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี พร้อมทั้งทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการ “100 ปี เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก” ซึ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในโอกาสเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการ “กล้าใหม่… ใฝ่รู้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในทุกระดับชั้น โดยมี ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกกรรมการธนาคารฯ ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของธนาคาร เฝ้ารับเสด็จฯ

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้จัดงาน “ร้อยรัก… รวมใจ ไทยพาณิชย์ 100 ปี” ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี โดยได้รับเกียรติจากองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ทูตานุทูต บุคคลชั้นนำจากหลากหลายวงการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณแก้วขวัญ และท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย พล. ต. อ. เภา สารสิน พลเอก พิจิตร กุลละวณิช ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล คุณวิจิตร สุพินิจ คุณชฎาทิพย์ จูตระกูล คุณบุษบา จิราธิวัฒน์ คุณสงกรานต์ อิสระ คุณสนั่น และคุณหญิงณัฐิกา อังอุบลกุล

บรรยากาศในงานสนุกสนานด้วยกิจกรรมการแสดงหลากหลาย อาทิ การแสดงละคร ระบำกิ่งโพธิ์ทอง ระบำนางอัปสรา การแสดงจินตลีลาชุด “Our Joy & Our Pride” การขับร้องประสานเสียงชุด “แผ่นดินทอง” และการแสดงวิดีทัศน์ชุด “ธนาคาร 5 แผ่นดิน” จากนั้นจึงเรียกความคึกคักจากแขกที่มาร่วมงานด้วยพลังเสียงจากยอดนักร้องซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทย เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย ซึ่งเปิดตัวในค่ำคืนนั้นด้วยเพลง “ของขวัญจากก้อนดิน” ต่อด้วยเมดเล่ย์ “ร้อยเพลงรัก” และ “พลังใบไม้” ซึ่งเป็นเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ และนำมาขับร้องในงานนี้เป็นครั้งแรก นอกจากนั้น อดีตนางสาวไทย คุณจันทร์จิรา จันทร์โฉม ยังได้มาร่วมปรากฏกายในการแสดงสุดอลังการด้วย

ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารไทยแห่งแรกของประเทศ พร้อมทั้งเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องตลอด 100 ปีที่ผ่านมา โดยมีเครือข่ายสาขาและเอทีเอ็มมากที่สุดในประเทศ และพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานโลกด้วยการเป็นธนาคารชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร ปัจจุบันธนาคารฯ มีสินทรัพย์สูงเป็นอันดับ 3 และมีมูลค่าตลาดรวมเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย