โฆษณา Cotto Tiles Studio ชุด "Livens Your Life"

รายละเอียดประกอบงานโฆษณา

บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด

ชื่อสินค้า Cotto Tiles Studio

ชื่อชุด Livens Your Life

ความยาว 45 วินาที

กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของบ้าน
ชาย หญิง (40:60)
อายุ 25-45 ปี
พนักงานบริษัท ค้าขาย กสิกรรม ข้าราชการ ธุรกิจส่วนตัว
C + รายได้ครัวเรือน 25,000 บาทขึ้นไป
อาศัยในกรุงเทพ ปริมณฑลและหัวเมืองใหญ่ต่างจังหวัด

แนวความคิด ในฐานะผู้นำตลาดกระเบื้อง Cotto Tiles ได้ริเริ่มบริการให้คำปรึกษา และออกแบบกระเบื้องครบวงจรขึ้นเป็นรายแรก ด้วยจุดเด่นคือ 3D Web Design ที่สร้างภาพห้องในจินตนาการให้เห็นจริงก่อนติดสินใจซื้อ เป็นคำตอบให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ จากจุดเด่นของบริการและความสะดวกสบายที่ได้รับ การปูกระเบื้องจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แม้แต่กับคนที่อยู่ในห้วงอารมณ์รักร้างที่อยากลบภาพความทรงจำหวานครั้งเก่าออกไป

เรื่องย่อ
ชายหนุ่มที่เพิ่งผ่านประสบการณ์รักร้าง ติดสินใจเปลี่ยนแปลงห้องที่เคยมีความทรงจำร่วมกันกับคนรัก แล้วเขาก็รู้สึกประทับใจกับบริการให้คำปรึกษาจาก Design Consultant ประจำ Cotto Tiles Studio ที่ช่วยสร้างสรรค์ค์ห้องในจินตนาการของหนุ่มโสดหมาดๆ ให้เห็นเป็นจริงได้ตรงใจ ความประทับในเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคนรักหวนกลับมา และวางแผนจะปรับปรุงห้องใหม่รับชีวิตคู่อีกครั้งที่ Cotto Tiles Studio

วันที่เริ่มแพร่ภาพ 24 มกราคม 2550

บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

ทีมงาน Executive Creative Director
Creative Director พีระเดช จ้อยจรูญ
Creative Group Head ธิดารัตน์ พลอยไพลิน
Senior Art Director ปิยนุช ปัญญาทรานนท์
Group Account Director สุนันทา บูรณรัชดา
Account Director ปราโมทย์ โอประเสริฐสวัสดิ์
Account Supervisor ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์
Producer วรณันท์ จงนรังสิน
Producer House Mucky Muck
Director อานุภาพ พงษ์ ณ เมตตา