ING เผยอานิสงส์แนวโน้มหุ้นกลุ่มประเทศ G3 ทะยานดันเอ็นเอวี “ไอเอ็นจี ไทย โกลบอล ไฮดิวิเดนท์” พุ่ง

บลจ.ไอเอ็นจี แจงหุ้นกลุ่มประเทศ G3 ทั้งอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนีทะยาน หลังเศรษฐกิจขยายตัว แถมบริษัทใหญ่มีแนวโน้มจ่ายปันผลดี ส่งผลเอ็นเอวีกองทุน “ไอเอ็นจี ไทย โกลบอล ไฮดิวิเดนท์” พุ่ง เผยผลงานรอบ 1 ปี โต 10.16% ขณะที่ 6 เดือนเพิ่ม 9.78%

นายจุมพล สายมาลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด-กองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงผลประกอบการของกองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย โกลบอล ไฮดิวิเดนท์ (ING Thai Global High Dividend Fund) ว่า ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนดังกล่าวในรอบ 1 ปีจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2550 อยู่ที่ 10.16% ขณะที่ผลตอบแทนในรอบ 6 เดือนอยู่ที่ 9.78% ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกลุ่มประเทศ G3 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนี

สำหรับกองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย โกลบอล ไฮดิวิเดนท์ จะเน้นการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศ G3 และตลาดที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก โดยจะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่มีขนาดใหญ่แต่ละตัวใกล้เคียงกันทั้งพอร์ต และจะคัดสรรเฉพาะหุ้นที่มีอัตราการปันผลในอนาคตมากกว่า 3% ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งหากหุ้นตัวใดที่ถืออยู่เริ่มไม่เข้าเกณฑ์ก็จะคัดออกและเปลี่ยนหุ้นใหม่ที่มีโอกาสดีกว่าเข้ามาแทน

“ที่ผ่านมา ราคาหุ้นของตลาดหุ้นกลุ่มประเทศ G3 ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นของราคาหุ้นนั้น เป็นการปรับตัวของหุ้นกลุ่มบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราปันผลสูง ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น มาจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวที่มีทิศทางที่ดี แต่ก็ต้องยอมรับว่า อาจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2549” นายจุมพลกล่าว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด-กองทุนรวม บลจ.ไอเอ็นจี กล่าวว่า เชื่อว่า ในปีนี้ องค์กรธุรกิจน่าจะชะลอการขยายตัวลงเล็กน้อย แต่จะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับกำไรทั้งจากส่วนต่างของราคาหุ้นและเงินปันผล

อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากกลุ่มประเทศในเอเชียพบว่า หลายประเทศมีทุนสำรองหรือ FX Reserve ค่อนข้างสูง และเงินเหล่านั้นบางส่วนได้ถูกทยอยนำไปลงทุนในตลาดหุ้นกลุ่ม G3 เพิ่มขึ้น เช่น กรณีของจีน ที่พบว่าการเพิ่มขึ้นของทุนสำรองน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดเกินดุลการค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินบางส่วนถูกนำไปลงทุนเพิ่ม ทำให้หุ้นในกลุ่มประเทศ G3 น่าสนใจมากขึ้น

“จากปัจจัยพื้นฐานที่ดี ประกอบกับความต้องการลงทุนของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV ของกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย โกลบอล ไฮดิวิเดนท์ ที่เน้นการลงทุนในกลุ่มของตลาดหุ้นของประเทศกลุ่ม G3 และตลาดที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น” นายจุมพลกล่าว

สำหรับนักลงทุนท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 688-7777 ต่อ 7782-7789 หรือ www.ingfunds.co.th

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : กฤติยาพร พลตรี
บริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทร. 02-643-1191-2 มือถือ 08-9636-8414
E-mail address : c_mastermind@yahoo.com