ทิสโก้ แนะลงทุนระยะสั้น ส่ง “ตราสารหนี้คืนกำไร 3M14”

ทิสโก้  ส่งกองใหม่  “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 3M14” จ่ายผลตอบแทนคืนทุก 3 เดือน เปิดโอกาสรับผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก เอาใจผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการลงทุนความเสี่ยงสูง  เปิดไอพีโอตั้งแต่  15 – 21 ส.ค. 55 ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา 

TISCO Wealth บริการที่ปรึกษาการเงินการลงทุนครบวงจรจากทิสโก้ โดยนายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Senior Vice President, Head of Marketing and Wealth Advisory  Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม TISCO Wealth จึงเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ สำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูง ได้แก่ “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 3M14” (TISCO Fixed Income Fund 3M14) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน และจะมีการป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยกองทุนดังกล่าวจะจ่ายผลตอบแทนอัตโนมัติทุกๆ 3 เดือน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการลงทุนความเสี่ยงสูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น ๆ แต่ได้รับผลตอบแทนดีกว่าเงินฝาก

ทั้งนี้ TISCO Wealth ระบุว่า แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีโอกาสที่จะทรงตัวถึงสิ้นปี แต่ในปีหน้าคาดว่าดอกเบี้ยยังคงมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้เนื่องจากเศรษฐกิจที่ยังคงเติบโตดี ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อจะเริ่มมีมากขึ้นในปีหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียโอกาสจากอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นในอนาคต กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมจึงควรเน้นการลงทุนระยะสั้นที่อายุไม่เกิน 1 ปี  ซึ่งการลงทุนใน “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 3M14” ซึ่งมีอายุเพียง 3 เดือน นับเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี

โดย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 3M14” เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่  15 -21 ส.ค. 55  มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน