บลจ.ทิสโก้คว้าจังหวะลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี ส่ง”ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 6M3”

บลจ.ทิสโก้ คว้าจังหวะเปิดขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 6M3” เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ตอบโจทย์การลงทุนสำหรับผู้ที่ไม่ชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมเปิดโอกาสรับกำไรคืนตามระยะเวลาลงทุนที่กำหนดและผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก  ไอพีโอครั้งแรก 5 – 11 ก.ย. 55 ที่บลจ.ทิสโก้และธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา ลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท

TISCO Wealth บริการที่ปรึกษาการเงินการลงทุนครบวงจรจากทิสโก้ โดยนายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Senior Vice President, Head of Marketing and Wealth Advisory Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม TISCO Wealth  จึงเสนอขาย  “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 6M3 (TISCO Fixed Income Fund 6M3) ”เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน และจะมีการป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน โดยกองทุนดังกล่าวเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น เนื่องจากจะจ่ายผลตอบแทนอัตโนมัติทุกๆ 6 เดือน 

TISCO Wealth ระบุว่า  ล่าสุดการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 5 ก.ย. 55 ที่ประชุมมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.00% เนื่องจากแรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อได้ลดลงในระยะสั้น อีกทั้งเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการชะลอตัว และภาคการส่งออกที่มีการขยายตัวลดลงมากกว่าที่คาด  อย่างไรก็ดีแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงมีอยู่จากราคาน้ำมันที่ค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นต่อเนื่องดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมจึงควรเน้นการลงทุนระยะสั้น หรือการลงทุนที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี   ซึ่งการลงทุนใน “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 6M3” สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะสั้น และกองทุนจะทำการจ่ายคืนผลตอบแทนอัตโนมัติทุก ๆ  6 เดือน   อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร และไม่เสียภาษี  โดยไม่เสียโอกาสจากการลงทุนในยุคอัตราดอกเบี้ยเริ่มทรงตัวอีกด้วย

โดย “กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้คืนกำไร 6M3 (TISCO Fixed Income Plus Fund 6M3)” มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท อายุโครงการประมาณ 6 เดือน   โดยเปิดเสนอขายครั้งแรก (ไอพีโอ)  ระหว่าง5 – 11 กันยายน  2555 ที่ บลจ.ทิสโก้และธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา  มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ  20,000 บาท  

ทั้งนี้ ผู้สนใจกองทุนดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน