บลจ.ทิสโก้ เสนอขายกองทุน “ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้”

บลจ.ทิสโก้ โดย สาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม และ กมลยศ สุขุมสุวรรณ ผู้จัดการกองทุน ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกองทุนใหม่ล่าสุด “กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้” เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก คุณภาพดี ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดเอ็มเอไอ เปิดโอกาสการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน เปิดไอพีโอตั้งแต่ 24 มิ.ย. – 9 ก.ค. 56 ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน