บลจ.ทิสโก้ คว้าจังหวะส่ง “ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 4”

บลจ. ทิสโก้ คว้าจังหวะส่ง “ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 4” เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ และหุ้นพื้นฐานดีอีกไม่เกิน 30% ตั้งเป้าทำกำไร 6% ภายใน 1 ปี เปิดไอพีโอ 22 – 29 ส.ค. 55 ที่ บลจ.ทิสโก้ และ สาขาธนาคารทิสโก้ทุกสาขา ลงทุนขั้นต่ำ 20,000 บาท

TISCO Wealth บริการที่ปรึกษาการเงินการลงทุนครบวงจรจากทิสโก้ โดยนายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Senior Vice President, Head of Marketing and Wealth Advisory Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co.,Ltd.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์การลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม TISCO Wealth จึงเสนอขาย “กองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 4 (TISCO Special Bonus Fund 4)” ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบกำหนดสัดส่วนการลงทุน โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นหลัก และส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นในประเทศอีกไม่เกิน 30% โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ที่ 6%ภายใน 1 ปี
ทั้งนี้ TISCO Wealth ระบุว่า “กองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 4 ” เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงิน แต่ยังคงเน้นการลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงไม่สูงนัก โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี และจะแบ่งสัดส่วนไม่เกิน 30% ลงทุนในหุ้นไทย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว โดยตลาดหุ้นไทยนับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าลงทุน เนื่องจากพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง ดังนั้นการลงทุนผ่าน “กองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 4” นี้จึงเป็นการตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี

โดยกองทุนเปิด ทิสโก้ สเปเชี่ยล โบนัส 4 มีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี หรือสามารถเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ หากสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 6 % ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะเสนอขายครั้งเดียว (ไอพีโอ) ตั้งแต่ 22 – 29 ส.ค. 2555 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สนใจกองทุนดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือที่ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4