เจ็ท แอร์เวย์ส เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สู่กรุงเทพฯ

วันที่ 23 มกราคม 2550 ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของ สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส (อินเดีย) สายการบินชั้นนำของประเทศอินเดีย ที่ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเดลีและกัลกัตต้าสู่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเส้นทางบินที่ 50 ของสายการบินฯ ภายในวันเดียวกัน

โดยทั้ง 2 เที่ยวบิน ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบไทย โดยมีเด็กๆ แต่งกายชุดไทยโบกธงชาติไทยและอินเดียต้อนรับ พร้อมขบวนกลองยาวและสาวนาฏศิลป์ไทยคล้องพวงมาลัยต้อนรับให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียและลูกเรือ

นอกจากพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวดังกล่าวแล้ว เจ็ท แอร์เวย์ส ยังได้จัดให้มีพิธีจุดเที่ยวอวยพรผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่กัลกัตต้าและเดลี ซึ่งได้รับเกียรติจาก มิส ลาธา เรดดี เอกอคัรราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย คุณศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ณ บริเวณเคาน์ทเตอร์เช็คอินของสายการบินฯ โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจากพริตตี้สาวสวยในชุดส่าหรี