การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจระดับเอเชีย2007

ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายวิจิตร สุพินิจ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และนางนงราม วงษ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดประกวดแผนธุรกิจ THAMMASAT ASIA MOOT CORP 2007 โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เป็นครั้งที่ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วเอเชียและทั่วโลกส่งเข้าประกวดกว่า 30 แห่ง ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท และได้เป็นตัวแทน จากภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมแข่งขัน The Global Moot Corp ณ มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เชิญวิทยากร 2 ท่าน Dr. Allan Zeman (Chairman and Founder of lan Kwai Fong Holding Group and Chairman of Ocean Park,Hong Kong)Mr.William E.Heinecke (Chairman and Founder of The Minor Group Corporation)
ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจไทยไปสู่ระดับนานาชาติ” ณ ห้องศาสตราจารย์สังเวียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

การแข่งขันแผนธุรกิจระดับภาคพื้นเอเชียจะเริ่มขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2007 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ