“ธรรมศาสตร์” เปิดคอร์ส ป.โทออนไลน์ หลักสูตร Data Science ฟรี! 10,000 คนแรก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือ SkillLane ผุดโครงการให้เรียนหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ฟรี 1 คอร์ส สำหรับผู้ที่สนใจ 10,000 คนแรกที่ลงทะเบียนภายใน 30 เมษายน นี้เท่านั้น  

หลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นั้นเป็นหลักสูตร Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) โดยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ และเข้าใจถึงวิธีการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และคาดการณ์ความเป็นไปได้ เพื่อสร้างแต้มต่อและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในพนักงานทั่วไป เจ้าของธุรกิจ และองค์กรเองมากขึ้น โดยรายชื่อคอร์สที่ร่วมโครงการมีดังนี้

  1. คอร์ส Python for Data Science ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมู
  2. คอร์ส Advanced Python for Data Science ไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูง
  3. คอร์ส Business Intelligence ธุรกิจอัจฉริยะ
  4. คอร์ส Data Mining Algorithms ขั้นตอนวิธีสำหรับเหมืองข้อมูล
  5. คอร์ส Fundamental of Digital Transformation พื้นฐานของการแปรรูปแบบทางดิจิทัล
  6. คอร์ส Business Case for Data Science กรณีทางธุรกิจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  7. คอร์ส Digital Leadership ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
  8. คอร์ส Digital Organization Behavior พฤติกรรมองค์กรยุคดิจิทัล

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่า

“ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ติดตามสถานการณ์ของไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากจัดตั้งคณะทำงานสู้ภัย COVID-19 เพื่อดูแลคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 40,000 คนในทุกระดับแล้ว  จึงร่วมดำเนินการตามมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติควบคู่ไปกับพันธกิจสำคัญที่เรายึดตลอดมาคือการให้โอกาสทางการศึกษาคุณภาพ เป็นตลาดวิชาของคนในสังคมทุกระดับอย่างเต็มที่ จึงมีนโยบายเปิดให้เรียนคอร์สปริญญาโทออนไลน์ 1 คอร์สแบบไม่เก็บหน่วยกิตแก่บุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะอนาคตสู้ Disruption”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าครบจำนวน 10,000 สิทธิ์ ที่ https://skl.website/2W8uIeZ (ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าเรียนได้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ท่านลงทะเบียน)