ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ ประกาศความสำเร็จผลประกอบการปี 2549

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ โชว์ผลประกอบการสวนกระแสเศรษฐกิจชะลอตัวและตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตก โดยบริษัทฯ สามารถเติบโตจากการชิงส่วนแบ่งตลาดรวมได้ถึง 43% ครองส่วนแบ่งตลาดแบล็ก เลเบิ้ล 70% เรด เลเบิ้ล 79% และเบนมอร์ 10% เดินหน้ารักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นกลุ่มคนทำงานกำลังซื้อสูง

นายวรเทพ รางชัยกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณภาพชั้นนำระดับมาตรฐานโลก เปิดเผยถึงผลประกอบการในรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 – มิถุนายน 2549 ว่า บริษัทฯ มี ยอดขายทั้งสิ้น 7,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ และสำหรับผลประกอบการในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มียอดขาย 4,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปี 2548 ทั้งที่ตลาดโดยรวมของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หดตัว แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดมาได้จากคู่แข่ง

ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์ในรอบ 12 เดือน (กรกฎาคม 2548 – มิถุนายน 2549) และรอบ 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2549) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

“ในปีที่ผ่านมา แม้จะมีหลายปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจและระมัดระวังในการใช้จ่าย อีกทั้งตลาดโดยรวมของสุราต่างประเทศตกลงถึง 14% (ข้อมูลจากเอซี นีลเส็น) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดโดยรวมจะชะลอตัว แต่สินค้าของเราทุกผลิตภัณฑ์ก็สามารถทำได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลจากการตอบรับต่อเครื่องดื่มที่มีคุณภาพชั้นนำระดับมาตรฐานโลกที่มีลูกค้าเป็นกลุ่มคนทำงานที่มีกำลังซื้อสูง และต้องการบริโภคสินค้าคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่มีระดับของลูกค้าได้เป็นอย่างดี” นายวรเทพกล่าวและเสริมว่า “ปัจจุบันบริษัทฯ ครองส่วนแบ่งทางการตลาดของจอห์นนี่ วอล์กเกอร์ แบล็ก เลเบิ้ล 70% จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เรด เลเบิ้ล 79% และเบนมอร์ 10% ซึ่งความสำเร็จของเบนมอร์และสเมอร์นอฟ ทั้งการสร้างแบรนด์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค แคมเปญส่งเสริมการขาย จนทั้งสองแบรนด์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี นับเป็นความภาคภูมิใจของเรา”

นายวรเทพกล่าวต่อไปว่า สำหรับปี 2550 นี้ บริษัทฯ เริ่มต้นโดยการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย และยังเป็นการเน้นย้ำถึงมูลค่าแบรนด์ (Brand Equity) และชื่อของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น ทั้งดิอาจิโอซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมียอดขายในรอบ 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2549) รวม 4,022 ล้านปอนด์หรือประมาณ 281,540 ล้านบาท และโมเอ็ท เฮนเนสซี่ ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำของโลก ซึ่งการมีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เรามีโอกาสและลู่ทางในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้เราสามารถดำเนินกิจกรรม การตลาด ตลอดจนร่วมรณรงค์การดื่มอย่างรับผิดชอบได้มากขึ้นทั่วภูมิภาค

“ในด้านนโยบายการตลาดสำหรับปี 2550 บริษัทฯ ยังคงเน้นภาพลักษณ์ผู้นำตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพชั้นนำตามระดับมาตรฐานโลก ภายใต้ระเบียบปฏิบัติด้านการทำการตลาดอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และการพัฒนาบุคลากร”

สำหรับการดำเนินงานเพื่อสังคมนั้น นายวรเทพกล่าวว่า โดยภาพรวม บริษัทฯ จะยังคงสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบ โดยจะเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภัยจากแอลกอฮอล์และมุ่งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และความรู้จากกรณีศึกษาที่พิสูจน์ได้ในเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวกับเครื่องดื่มและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ “สมาพันธ์ช่วยภาครัฐลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (สชอ.)” เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมของผู้บริโภค ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้บริษัทฯ พร้อมมุ่งให้การศึกษาและความรู้เรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบผ่าน “ชมรมรักกันเตือนกัน” ในมูลนิธิธรรมศาสตร์ ซึ่งมีสมาชิกกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาจาก 80 สถาบัน โดย ผลงานสำคัญคือ ร่วมกับชุมชนรอบสถาบันการศึกษา ทั้งองค์การบริหารนักศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดระเบียบผู้ประกอบการเพื่อสร้างค่านิยมที่ดีและให้ความรู้แก่เยาวชนให้รู้เท่าทันแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเยาวชนจากภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


สำหรับในปี 2550 นี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นใน 3 โครงการหลัก
ได้แก่

1. การให้ความรู้แอลกอฮอล์ศึกษา (Alcohol Education) อาทิ การวิจัยพฤติกรรมและปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมิชอบ การผลิตและสื่อสารความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างค่านิยม “คิดก่อนดื่ม”

2. การรณรงค์โครงการรับผิดชอบต่อสังคม “เด็กไม่ดื่ม” และ “ดื่มไม่ขับ” อย่างสม่ำเสมอ (Alcohol-related Social Campaign) และ

3. การสร้างพันธมิตรกำหนดนโยบายแอลกอฮอล์ (Alcohol Policy) เพื่อลดปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมิชอบอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

“บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจ และปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรม “คิดก่อนดื่ม” ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย” นายวรเทพกล่าวย้ำในตอนท้าย

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพชั้นนำระดับมาตรฐานโลก ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคุณภาพและมีระดับ ทั้งสปิริตและไวน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายการทำงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็พร้อมส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริโภคเกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบ