ให้ความรู้เรื่องการชำระราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ และ สุชาติ สีตวาริน ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบรรยายให้ความรู้สื่อมวลชน เรื่อง ระบบบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์และการชำระราคาหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (AutomatedTransfer System – ATS) ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2550 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนบุคคลทุกรายที่ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีเงินสดให้สามารถชำระราคาค่าซื้อ และรับโอนเงินค่าขายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ