มอบรางวัลว่าที่นักวิศวกรคนเก่งในโครงการ E5 Engineering Young Engineer Awards

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง โครงการ Engineering Young Engineer Awards ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย(TIEA)และมีสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA),สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT) ร่วมสนับสนุนด้วย โดยงานนี้ คุณอุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคม TIEA เป็นผู้มอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่วนรางวัลชมเชยมอบโดย ผศ.ชาญศักดิ์ อภัยนิภัฒน์ ประธานโครงงาน Engineering Young Engineer Awards

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ ส่งผลงานและนำเสนองานประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถของนักศึกษาไทย และยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วงการวิศวกรรมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชื่อโครงงาน “ระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด” และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อโครงงาน “ป้ายชื่อร้านขนาดเล็กแบบเรืองแสงและปรับเปลี่ยนสีได้โดยใช้ LED กำลังสูง” ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อโครงงาน “การออกแบบพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดความเข้มส่องสว่างโดยวิธีวัดโดยตรง”

ผลงานประดิษฐ์ทั้งหมดจัดแสดงในงาน E5 The Energy Series 2007 งานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมนานาชาติและการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ จัดโดย บริษัทแบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (บีอีเอส)