สายการบินเอทิฮัดเปิดเที่ยวบินตรงจากอาบูดาบีสู่บรัสเซลและโตรอนโต


21-03-2007 00:00:00

สายการบินเอทิฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่อาบูดาบีทุกวัน วันละ 2 เที่ยวบิน พร้อมทั้งจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินตรงสู่บรัสเซลและโตรอนโตในวันที่ 1 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป

สำหรับตารางเวลาของเที่ยวบินจากบรัสเซลและโตรอนโตที่จะเดินทางมายังอาบูดาบีนั้น ได้ถูกกำหนดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาคันตุกะผู้ทรงเกียรติสำหรับการเปลี่ยนเครื่องไปยังเมืองต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายปลายทางของสายการบินเอทิฮัด

มร. เจมส์ โฮเกน ประธานบริหาร สายการบินเอทิฮัด กล่าวว่า “เที่ยวบินตรงทั้ง 2 เที่ยวบินนี้จะเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของเราในการเชื่อมโยงเมืองหลวงที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักของโลกเข้าด้วยกัน”

เที่ยวบินสู่บรัสเซลที่จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯด้วยเที่ยวบิน EY407 เวลา 08.40น. ถึงอาบูดาบีเวลา 11.50น. ต่อด้วยเที่ยวบิน EY055 ออกจากอาบูดาบีเวลา 13.35น. ถึงบรัสเซลเวลา 18.45น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวจะให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ส่วนเที่ยวบินจากบรัสเซลสู่กรุงเทพฯนั้นจะออกจากบรัสเซลทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ด้วยเที่ยวบิน EY056 ถึงอาบูดาบีเวลา 06.55น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อด้วยเที่ยวบิน EY408 ออกจากอาบูดาบีเวลา 09.00น. ถึงกรุงเทพฯเวลา 18.25น.

สำหรับเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางอาบูดาบี – บรัสเซล คือ เครื่องบินแอร์บัสรุ่น เอ330-200 โดยจะมีที่นั่งโดยสารให้เลือกทั้ง 3 ระดับชั้น

การให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯสู่โตรอนโต จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน และในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ด้วยเที่ยวบิน EY401 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.55น. ถึงสนามบินอาบูดาบีเวลา 00.05น. ของวันที่ 2 มิถุนายน และเดินทางออกจากอาบูดาบีด้วย EY141 เวลา 02.05น. ถึงโตรอนโตเวลา 08.40น. ส่วนเที่ยวบินจากโตรอนโตสู่กรุงเทพฯนั้น จะออกเดินทางทุกวัน อังคาร พฤหัส และเสาร์ ด้วยเที่ยวบิน EY140 เวลา 10.20น. ถึงอาบูดาบีเวลา 07.45น. ของวันรุ่งขึ้น และออกเดินทางจากอาบูดาบีด้วยเที่ยวบิน EY408 เวลา 09.00น. ถึงกรุงเทพเวลา 18.25น.

สำหรับเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางจากอาบูดาบีไปยังโตรอนโตคือ เครื่องบินแอร์บัสรุ่น เอ340-500 โดยที่นั่งโดยสารจะมีทั้ง 3 ระดับ ด้วยจำนวนที่นั่ง 12, 28 และ 200 ที่นั่ง ตามลำดับ

เกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัด

สายการบินเอทิฮัด เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประจำเมืองหลวงอาบูดาบี ปัจจุบันสายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบินสำหรับอาคันตุกะผู้ทรงเกียรติ 44 จุดหมายปลายทาง ครอบคลุมตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และเอเชีย ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเอทิฮัดได้ที่ www.etihadairways.com