กระทรวงอุตสาหกรรมมอบใบรับรองห้องปฏิบัติการ สาขากระเบื้องเซรามิคให้ “กระเบื้องคอตโต้”

ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เครือซิเมนต์ไทย (SCG) รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. / ISO 17025 : 2005 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซรามิค สาขากระเบื้องเซรามิครายแรกของประเทศไทย จากนายอิสสระ โชติบุรการ (ที่ 4 จากขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ใบรับรองดังกล่าวเป็นการรับประกันการทดสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการของกระเบื้องคอตโต้ ที่ตอกย้ำให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า นอกเหนือไปจากการออกแบบให้กระเบื้องมีลวดลายและสีสันที่สวยงาม และการให้บริการกระเบื้องอย่างครบวงจร