วีซ่า คอมเมอร์เชียล เผยดัชนีวัดการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและภาครัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ซานฟรานซิสโก–(บิสิเนส ไวร์)—20 มี.ค. 2550

ดัชนีทางการเงินประเมินการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ทั่วโลกมีมูลค่า 66.7 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2549

วีซ่า คอมเมอร์เชียลเปิดเผยในวันนี้เกี่ยวกับตัวเลขการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเชิงพาณิชย์ทั่วโลก (CCE) ประจำปี 2549 ที่แสดงว่า การใช้จ่ายในภาคธุรกิจและของรัฐบาลมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลก

วีซ่า คอมเมอร์เชียลใช้ดัชนี CCE ซึ่งเป็นมาตรวัดมาตรฐานที่ติดตามการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและภาครัฐทั่วโลกในการคาดการณ์ว่า CCE ทั่วโลกในปี 2549 จะอยู่ที่ 66.7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.0% จากการคาดการณ์ในปี 2548 ที่ 61.8 ล้านล้านดอลลาร์

ดัชนี CCE จะทำให้ธุรกิจการชำระเงินทั่วโลก ซึ่งรวมถึงวีซ่าและสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก มีวิธีการที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ในการตรวจสอบการใช้จ่ายของภาคธุรกิจทั่วโลก โดยดัชนี CCE ของวีซ่ารวมการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ยกเว้นบัญชีเงินเดือนและการใช้จ่ายเฉพาะอื่นๆ

“นับตั้งแต่วีซ่า คอมเมอร์เชียลเริ่มใช้ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเชิงพาณิชย์ทั่วโลก (CCE) เมื่อกว่า 3 ปีก่อน ดัชนีนี้ก็ได้กลายเป็นมาตรวัดสำหรับติดตามการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและภาครัฐ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไปสู่การชำระเงินระบบอิเล็คทรอนิคซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของวีซ่า คอมเมอร์เชียลทั้งหมด” อลิซา น็อกซ์ รองประธานอาวุโส วีซ่า คอมเมอร์เชียล บริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชันแนล กล่าว “ดัชนี CCE โลกซึ่งมีการปรับปรุงทุกปีนั้นมีประโยชน์ต่อธุรกิจบริการการเงินทั้งหมดโดยนำเสนอวิธีที่เป็นกลางและต่อเนื่องในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้านการพาณิชย์ทั่วโลกและบ่งชี้โอกาสการขยายตัวใหม่ๆสำหรับผู้ถือหุ้นของเราโดยการวัดการชำระเงินประเภทต่างๆขององค์กรธุรกิจและรัฐบาล”

ระเบียบวิธีวิจัย CCE
ด้วยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กรโดยวีซ่าและมีการเปิดตัวในปี 2547 ดัชนี CCE มาจากข้อมูลของรัฐบาลโดยใช้วิธีการต่างๆที่เหมือนกับดัชนีการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งตรวจสอบการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผู้บริโภค ดัชนี CCE โลกวัดจากองค์ประกอบข้อมูลสำคัญ 4 ส่วนด้วยได้แก่ จำนวนคำสั่งซื้อแบบธุรกิจกับธุรกิจเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ใช้ในการผลิต คำสั่งซื้อสินค้าขั้นสุดท้ายของผู้ค้าส่งและค้าปลีก การใช้จ่ายด้านทุนของภาคธุรกิจบางส่วน และการใช้จ่ายของรัฐบาลด้านสินค้าและบริการ ทั้งนี้ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อตัดค่าใช้จ่ายทุน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างและการป้องกันประเทศแบบถาวร โดยการคำนวณดังกล่าวเป็นการวัดธุรกรรมที่ราคาพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงภาษี (หักเงินอุดหนุน) ด้านการผลิต มีการปรับเปลี่ยนย้อนหลังเพื่อรวมข้อมูลสถิติและข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการปรับแก้ไขอย่างเป็นทางการในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านๆมา ประเภทของธุรกรรมจำนวนมากที่รวมอยู่ในดัชนี CCE นั้นสามารถติดตามได้จากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของวีซ่า ซึ่งรวมถึง วีซ่า คอร์ปอเรท (Visa Corporate), วีซ่า เพอร์เชสซิ่ง (Visa Purchasing), วีซ่า บิสิเนส (Visa Business) และ วีซ่า ฟลีท (Visa Fleet)

วีซ่า คอมเมอร์เชียลให้บริการผลิตภัณฑ์การชำระเงินด้วยการบริหารจัดการข้อมูลและบริการที่ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจต่างๆและภาครัฐสามารถบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ การควบคุม และความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ดัชนี CCE ทั่วโลกได้สร้างมาตรฐานที่ทรงคุณค่าในการวัดการเติบโตของการเจาะตลาดและประสิทธิภาพให้กับวีซ่าและสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของวีซ่า

วีซ่าจะเปิดเผยการคาดการณ์ดัชนี CCE โลกต่อไปเป็นประจำทุกปี

หมายเหตุ

ข้อมูลการวิเคราะห์ดัชนี CCE: วีซ่า สหรัฐจะเผยแพร่การวิเคราะห์การใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ในสหรัฐแบบแบ่งกลุ่มตลาดอย่างละเอียด โดยจะแจกแจงรายละเอียดเป็นบริษัทขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับดัชนี CCE ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปดูในส่วนห้องข่าว (newsroom) ที่เว็บไซท์ www.usa.visa.com และในเดือนเม.ย. วีซ่า ยุโรปจะประกาศข้อมูลดัชนี CCE ในเวอร์ชั่นที่ปรับให้เข้ากับเฉพาะถิ่นแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเฉพาะภูมิภาคนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปดูในส่วนของสื่อมวลชนที่เว็บไซท์ www.visaeurope.com

เกี่ยวกับวีซ่า คอมเมอร์เชียล: บริการด้านการชำระเงินของวีซ่า คอมเมอร์เชียลซึ่งได้แก่ วีซ่า บิสิเนส, วีซ่า คอร์ปอเรท, วีซ่า เพอร์เชสซิ่ง และวีซ่า คอมเมิร์ซนั้น เป็นการผนวกการชำระเงินเข้ากับข้อมูลเพื่อสร้างระบบการชำระเงินอัจฉริยะที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจและรัฐบาลทุกขนาดและทุกประเภทสามารถลดต้นทุน, ปรับกระบวนการปฏิบัติงานและการชำระเงิน และทำการตัดสินใจด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของวีซ่า คอมเมอร์เชียลซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการยอมรับบัตรของวีซ่านั้น จะนำเสนอวิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการจัดการกระบวนการที่เกี่ยวกับการชำระเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและความบันเทิง การจัดซื้อจัดจ้างการจ่ายเงินเดือน และการจัดการข้อมูล ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดูจาก www.visa.com/visacommercial

เกี่ยวกับวีซ่า: วีซ่าเชื่อมโยงผู้ถือบัตร ร้านค้าและสถาบันการเงินเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายระบบชำเงิน อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์ของวีซ่าช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายทำการค้าได้สะดวกและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการชำระเงิน ณ จุดขายหรือออนไลน์ วีซ่ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบชำระเงินให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของวีซ่าได้สร้างปริมาณการขายกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ วีซ่ามีจุดรับบัตรจำนวนมากทั่วโลก รวมทั้งเอทีเอ็มหนึ่งล้านเครื่อง ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่ www.corporate.visa.com

ติดต่อ: วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล
ซาไบน์ มิดเดิลแมส, 650-432-8307
มือถือ: 650-533-4106
globalmedia@visa.com
หรือ
เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
แคโรลิน คริทเซอร์, +1 415-591-4022
carolyn.krytzer@bm.com