ธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย ปิโตรเคมีไทยรายเดียวที่คว้ารางวัล TPM Excellence

ชลณัฐ ญาณารณพ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Chemicals) และสมชาย หวังวัฒนาพาณิช (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Chemicals) รับโล่รางวัลแห่งความเป็นเลิศ Total Productive Maintenance (TPM) ประเภทที่หนึ่ง จาก Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) โดยบริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด และบริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใน SCG Chemicals เป็นเพียง 2 บริษัทของธุรกิจปิโตรเคมีไทยที่ได้รับรางวัลจากสถาบันดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจของ SCG ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก