สัมมนาพิเศษ เรื่อง “Active Minds to Contemplation”

ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ดร. กิตติ โพธิกิติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขาบริหารธุรกิจ จัดสัมนาพิเศษ เรื่อง “Active Minds to Contemplation” เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดาโต๊ะ วีเจ เอสวารัน กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท คิวไอ (Dato’s Vijay Eswaran, Group MD, QI Ltd.) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา เมื่อเร็วๆนี้