เอชพีเปิดตัว HP StorageWorks D2D Backup System เจาะตลาดเอสเอ็มบี

เอชพีประกาศวางตลาดระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลทางธุรกิจแบบใช้ดิสก์รุ่นใหม่ล่าสุด HP StorageWorks D2D Backup System เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการปกป้องและกู้คืนข้อมูลสำคัญทางธุรกิจระบบนี้ถูก ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity) ให้กับธุรกิจเอสเอ็มบี มีความโดดเด่นในด้านการใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพไว้วางใจได้และประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับ ธุรกิจเอสเอ็มบีโดยเฉพาะ

คุณวีระ ตั้งติยะพันธ์ ผู้จัดการธุรกิจ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ StorageWorks กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีโซลูชั่นส์ของเอชพี ประเทศไทยมั่นใจว่า ระบบสำรองข้อมูล HP StorageWorks D2D Backup System จะเป็นคำตอบ ที่ลงตัวสำหรับธุรกิจเอสเอ็มบีในปัจจุบัน เพราะมีลักษณะความโดดเด่นที่ตอบสนองความต้องการของ เอสเอ็มบีได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องความสะดวกในการใช้งาน ความไว้วางใจได้ และราคาที่สามารถหา ซื้อได้และคุ้มค่า