ผู้บริหารอีซี่บายนำทีมร่วมกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ในโครงการ

ผู้บริหารอีซี่บายนำทีมร่วมกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ในโครงการ
“อีซี่บายให้น้องวางใจง่ายทุกฝัน” ณ จังหวัดนครสวรรค์

ทีมน้ำใจจากอีซี่บาย นำโดยมิสเตอร์ คัทซูฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณชาติชัย เลิศบรรธนาวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่สินเชื่อบุคคลอีซี่บาย สาขานครสวรรค์ เดินทางไปมอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา โทรทัศน์และสื่อการเรียน การสอน พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านวังบ่อ (ราษฎร์เจริญ) อ.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการ “อีซี่บายให้น้องวางใจง่ายทุกฝัน” ครั้งที่ 11 ในครั้งนี้เราได้ข้อคิดดีๆ จากคณะครูและน้องๆ นักเรียนชาวบ้านวังบ่อ ดังนี้

“ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง
เป็นของมีค่า คนจนคนยาก มีค่าหนักหนา
สงสารบรรดา เด็กตาดำๆ”