รางวัล Most Creative Issue

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. มาร์เซโล ซี เฟอร์นานโด กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยนายมาซาโอะ มิซูโน กรรมการผู้จัดการ (ขวาสุด) รับรางวัล Most Creative Issue รางวัลสำหรับหุ้นกู้ที่มีความโดดเด่น คิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในเรื่องคุณลักษณะ และความพิเศษเฉพาะตัวของตราสารเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนและประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จากคุณสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานพิธีมอบรางวัล Best Bond Awards 2006