ธนาคารทิสโก้รับรางวัล Best Dealer Compliance

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยเมธา ปังสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ สายบริหารเงินและธนบดีธนกิจ รับรางวัล Best Dealer Compliance จาก ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานสมาคมตราสารหนี้ไทย ในการประกาศผลรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมและผู้ประกอบการตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2549 เมื่อเร็วๆ นี้