"นิทานภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล รักลูกอวอร์ด"

นางผาณิต เกิดโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประะเทศไทย (ซ้าย) รับรางวัลจาก ศ. (เกียรติคุณ) พญ. ชนิกา ตู้จินดา ที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะประธานกรรมการหนังสือกลุ่มเด็กเล็ก โครงการ “รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 4” โดยหนังสือนิทานภาพ “อูฐออม” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี