ฮอนด้ารับใบรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005

เมื่อเร็วๆ นี้ มร.ฮิโรชิ โทดะ (ขวา) ประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบมลพิษตามมาตรฐาน 17025 – 2548 หรือ ISO/IEC 17025:2005 จากคุณไพโรจน์ สัญญะเดชากุล (ซ้าย) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีความถูกต้องแม่นยำ และเชื่อถือได้สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์รถยนต์ฮอนด้าที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 7 และมาตรฐาน EU Directive ระดับยูโร 3 เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับแก่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และทำรายได้สู่ประเทศไทยจากการส่งออกมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ เป็นศูนย์การผลติรถยนต์ฮอนด้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียและเป็นศูนย์การผลิตเครื่องยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของฮอนด้า รองจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและจีน โดยการส่งออกรถยนต์นั่งสำเร็จรูปไปยังกว่า 30 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ไปยัง 15 ประเทศ ซึ่งในปี 2549 สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์กว่า 50,000 ล้านบาท