กสิกรไทยจับมือพันธมิตรเพื่อลูกค้าเอสเอ็มอี

นายชาติชาย สุนทรเกียรติ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดร.สายสวรรค์ วัฒนพานิช (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดการธุรกิจ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (KIAsia) และ ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้บริการพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่งและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ SME ของทางธนาคาร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ K SME Care เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้