“เอซ ไลฟ์ เอเจนซี่ แอนนวลล์ อวอร์ด 2006” งานฉลองชัยความสำเร็จตัวแทนดีเด่นแห่งปี

เอซ ไลฟ์ ฉลองชัยความสำเร็จตัวแทนขายดีเด่นประจำปี มอบรางวัล “เอซ ไลฟ์ เอเจนซี่ แอนนวลล์ อวอร์ด 2006” ประกาศกลยุทธ์ปี 2007 ร่วมสร้างประวัตศาสตร์หน้าใหม่ กับรหัส “246 630”

คุณกฤตธรรม กฤตมโนรถ ประธานฝ่ายตัวแทน บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2006 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำเบี้ยประกันผ่านช่องทางตัวแทนขายกว่า 166 ล้านบาท และมีจำนวนตัวแทนมากถึง 7,511 ราย ซึ่งจากความสำเร็จในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของเพื่อนนักขายที่ได้เหน็ดเหนื่อยมาตลอดปี 2006 จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลตัวแทนขายดีเด่นประจำปี “เอซ ไลฟ์ เอเจนซี่ แอนนวลล์ อวอร์ด 2006” ให้แก่ตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนที่สามารถทำยอดขายได้สูงสุดในปีที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนและผู้บริหารตัวแทนขึ้นรับรางวัลกว่า 50 มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้นกว่า 70 รางวัล โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับการสร้างยอดขายกรมธรรม์สูงสุด จำนวนกรมธรรม์สูงสุด การสร้างทีมงานสูงสุด ทั้งในระดับตัวแทนและผู้บริหาร”

“สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับผู้อำนวยการกลุ่มดีเด่นสูงสุด ได้แก่ คุณชัยวัฒน์ เรณูรส รางวัลผู้บริหารตัวแทนดีเด่นสูงสุด ได้แก่ คุณอุษากร สุวรรณาพิสิทธิ์ รางวัลตัวแทนดีเด่นสูงสุด ได้แก่ คุณนัธทวัฒน์ ศรีปริยรัศมี ทั้งนี้ได้รับเกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีจาก มร.เดวิด เชน ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคพื้นเอเชีย และ มร.เบรทท์ อลันคลิงเลอร์ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเรามีความตั้งใจว่า การจัดงาน “เอซ ไลฟ์ เอเจนซี่ แอนนวลล์ อวอร์ด 2006” ในครั้งนี้จะเป็นเสมือนการตอบแทนความมุ่งมั่น พากเพียรในการทำงานของเพื่อนนักขายที่ได้ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และสำหรับเป้าหมายในปี 2007 นี้ เราตั้งเป้าเบี้ยประกันผ่านช่องทางตัวแทนขายที่ 246 ล้านบาท และคาดการณืว่าจะมีจำนวนตัวแทนใหม่ที่เข้ามาร่วมงานกับเราถึง 630 ราย ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นว่าตัวแทนทุกท่านจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน”