ดร.วิลเลี่ยม วู ปราชญ์ความสำเร็จ “ เปิดกลยุทธ์ 4 รู้ 4 กล้า ” แก่ AACP

ดร.วิลเลี่ยม วู เจ้าของทฤษฏี “4 รู้ 4 กล้า ” และนักเขียน “ สอนน้องให้เป็นเถ้าแก่ ” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ เปิดกลยุทธ์ 4 รู้ 4 กล้า ” ( 4K4D ) เพื่อสร้างพลังการทำงาน ด้วยแนวคิดใหม่ แบบ Self-Motivation แก่ทีมพนักงาน อยุธยา อลิอันด์ ซี.พี. โดยมีนายนรินทร์ เมฆฉาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มอบช่อดอกไม้ขอบคุณ ณ โรงแรม ฮอร์ลิเดย์ อินน์ รีเจ้นท์ ชะอำ