นักศึกษา มจธ. เข้าพบ CEO, CDG Group เพื่อขอบพระคุณ ที่ให้การสนับสนุน Com Camp

เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคาร CDG House คณะนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย นายปิญชาน์ธน อัฑฒ์ทิวัตถ์ธนา ได้เข้าพบคุณนาถ ลิ่วเจริญ (ที่ 2 ขวา) ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เพื่อขอขอบพระคุณในโอกาสที่กลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่ 19 (Com Camp #19) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี