แฮปปี้ ชวนวัยโจ๋ประกวดหนังสั้นแนวสนุกสนานรณรงค์ใช้มือถือแต่พอดี

หลังจากแฮปปี้ออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา “แฮปปี้ โทรพอดี พอดี” ผ่านทางอินเตอร์เน็ตและทางโทรทัศน์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมทั่วประเทศถึงแนวคิดการใช้โทรศัพท์มือถือแต่พอดี แฮปปี้จึงได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นสไตล์แฮปปี้ “แฮปปี้ฟิล์มทาเล้น” จากฝีมือนักศึกษาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และสานต่อเจตนารมณ์ของแนวคิดการใช้โทรศัพท์อย่างพอดีดังกล่าว เปิดรับผลงานเข้าประกวดตลอดเดือนเมษายน 2550 รางวัลรวมทั้งสิ้น 1.4 แสนบาท

น้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจร่วมประกวดหนังสั้นรณรงค์การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างพอดีเข้าประกวดกับโครงการ “แฮปปี้ฟิล์มทาเล้น” จะต้องสมัครผ่าน 2 ขั้นตอนที่กำหนด ขั้นตอนแรก ลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บไซต์แฮปปี้ www.happy.co.th พร้อมแนบผลงานที่ไม่ลอกเลียนแบบใคร และไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน ความยาวไม่เกิน 180 วินาที ในรูปแบบไฟล์ MPEG, AVI, WMV, MOV, 3GP หรือ FLV ขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 เมกะไบท์

ขั้นตอนที่ 2 ส่งผลงานในรูปแบบ CD พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่ คุณบุษกร จงเกรียงไกร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 อาคารชัย ชั้น 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซอง “โครงการแฮปปี้ฟิล์มทาเล้น” ภายในวันที่ 30 เมษายน 2550

เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย คะแนน Popular Vote การสื่อสารและเล่าเรื่องได้ถูกต้องตามแนวคิดที่กำหนด ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิค-วิธีการนำเสนอ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 20 เรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย พี่ ๆ จากดีแทค พี่ ๆ จากวายแอนด์อาร์ และคุณวิทวัส ชัยปาณี นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจ ตัดสินในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และประกาศผลทาง www.happy.co.thและ SMS แจ้งให้ทราบภายใน 24 ชั่วโมง

รางวัลจากโครงการ “แฮปปี้ฟิล์มทาเล้น” รวมทั้งสิ้น 1.4 แสนบาท ประกอบด้วย

• รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 – 4 ทุนการศึกษา 15,000 บาท รวม 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล ซึ่งจะได้รับค่าโทรแฮปปี้มูลค่า 2,000 บาท รวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดูรายละเอียดโครงการ “แฮปปี้ฟิล์มทาเล้น” เพิ่มเติมได้ที่ www.happy.co.th