ลงนามในบันทึกข้อตกลง

โสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาสุด) ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ มร. ฟอร์จูน จู กรรมการผู้จัดการ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไต้หวัน (ที่ 2 จากซ้าย) ระหว่างการประชุม The 9th Conference of CSDs ณ ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมกันศึกษา รวมทั้ง พัฒนางานรับฝากหลักทรัพย์และชำระราคา นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

การลงนามครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. รีเบคก้า วู กรรมาธิการ คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงิน ประเทศไต้หวัน (ที่ 2 จากขวา) และ มิส แกนดูลัม ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มองโกเลีย (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นสักขีพยาน