ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลส่งเสริมการออมโครงการประกวดหนังสือการ์ตูนนิยายภาพ “รู้เก็บ รู้ใช้”

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในพิธีมอบรางวัล โครงการประกวดหนังสือการ์ตูนนิยายภาพ “รู้เก็บ รู้ใช้” ในวันที่ 30 เม.ย. 2550 ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านการออมและการลงทุน ผ่านแนวคิด “รู้เก็บ รู้ใช้” โดยส่งเสริมให้เยาวชนถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งถือว่าโครงการส่งเสริมการออมนี้ ประสบความสำเร็จทั้งในด้านของการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการออมและการวางแผนทางการเงินเพื่อนำเสนองานผ่านโครงการ ทั้งที่ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ ที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการออม และยังก่อให้เกิดงานวรรณกรรมใหม่ ๆ ที่สอดแทรก แนวคิดเรื่องการออมได้อย่างน่าสนใจ

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน จะเป็นการสร้างฐานของผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการออมและการลงทุนที่ดีเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ผลงานจากการประกวด ยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่สอดแทรกแนวคิด “รู้เก็บ รู้ใช้” ได้อย่างน่าสนใจ ทำให้ผู้ที่ได้อ่านได้ แนวคิดที่เป็นประโยชน์ และยังสามารถนำไปเผยแพร่ต่อให้กับประชาชนในวงกว้างออกไปอีกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการลงทุนที่ดีในสังคมไทยต่อไป” นางภัทรียากล่าว

ดร. มารวย ผดุงสิทธ์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการประกวดนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รู้เก็บ รู้ใช้” ซึ่งเป็นหัวข้อที่สอดรับกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ยังได้สนับสนุนการประกวดสื่อส่งเสริมการออม ทั้งในรูปแบบเรื่องสั้น นิทานภาพ ตลอดจนการ์ตูนนิยายภาพมาอย่างต่อเนื่อง จึงหวังเป็น อย่างยิ่งว่า ความร่วมมือนี้จะช่วยจุดประกายการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยู่อย่างพอเพียงและเป็นสุขตามแนวพระราชดำริได้”

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป็นที่ น่ายินดีว่าการประกวดได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ส่งผลงานมากกว่า 250 ชิ้นจากทั่วประเทศ และให้ความ สนใจร่วมเวิร์คชอปและเสวนาที่จัดขึ้นเป็นอย่างดี และหวังว่าเมื่อมีการตีพิมพ์ผลงานออกสู่ตลาด จะได้รับความ สนใจจากเยาวชนผู้อ่าน ดังเช่นผลงานนิทานภาพสำหรับเด็กที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เคยจัดทำ ทั้งนี้ โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้จากความร่วมมือของสำนักพิมพ์ชั้นนำ ได้แก่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

สำหรับผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่
– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพสร้างสรรค์ (ด้านเนื้อหา) เงินสดมูลค่า 10,000 บาท ได้แก่

1) เรื่อง “ไอศกรีมแห่งความฝัน” โดย นางสาวดารายา บัวทอง นางสาวอนัญญา โอภาสวัตชัย และนางสาว นันทพร ศรีพิทักษ์
2) เรื่อง “ขบวนการปิดเทอม” โดย นางสาวทิพย์ภรณ์ นามนวน

– รางวัลชมเชย เงินสดมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “กระปุกแมน” และเรื่อง “ใครเอาเวลาของฉันไป”

– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพดีเด่น และ รางวัลการ์ตูนนิยายภาพยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ระดับอุดมศึกษา
– รางวัลชมเชย 1 รางวัล เงินสดมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “Small life ชีวิตเล็กๆ อย่างเพียงพอ”

– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพสร้างสรรค์ รางวัลการ์ตูนนิยายภาพดีเด่น และ รางวัลการ์ตูนนิยายภาพยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ระดับครูผู้สอน/ศึกษานิเทศก์
– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพยอดเยี่ยม เงินสด 50,000 บาท และเข็มกลัดทองคำ ได้แก่ เรื่อง “คุณยาย นักประดิษฐ์” โดย นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพดีเด่น เงินสด 40,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “ความปรารถนาที่แท้จริง” โดย นางศีตลา สนิทโกศัย และนายประมวลพจน์ สนิทโกศัย

– รางวัลชมเชย เงินสดมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “Future’s boy เด็กหนุ่มจากอนาคต”

– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพสร้างสรรค์ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ระดับประชาชนทั่วไป
– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพยอดเยี่ยม เงินสด 80,000 บาท และ เข็มกลัดทองคำ ได้แก่ เรื่อง “วันที่ดอกไม้บาน” โดย นายจีรพงษ์ ศรนคร นางสาวปานใจ ดารามิตร และนายมนัส หัสดำ

– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพดีเด่น เงินสดมูลค่า 60,000 บาท ได้แก่
1) เรื่อง “เหรียญมหัศจรรย์” โดย นายแพทย์คุณากร วรวรรณธนะชัย และนายเรืองศักดิ์ ดวงพลา
2) เรื่อง “รู้จากพ่อ รู้จักพอ” โดย นายพสุธา ถาวรพานิช

– รางวัลการ์ตูนนิยายภาพสร้างสรรค์ เงินสดมูลค่า 40,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “เหมือนพ่อที่พอเพียง” โดย นายสุริยา อุทัยรัศมี

– รางวัลชมเชย เงินสดมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ เรื่อง “ต.ตุ่น ตามล่าเสบียงสุดขอบฟ้า” เรื่อง “พ่อมดป่าคอนกรีต” เรื่อง “Robot ตัวสุดท้าย” เรื่อง “คืนอัศจรรย์วัน 12 ขวบ” เรื่อง “กระปุกออมสิน” และเรื่อง “บทเรียนของเจ้าหมี”

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย ยังได้รับประกาศนียบัตร และสถาบันการศึกษาของผู้ที่ส่งผลงาน เข้าประกวดและได้รับรางวัลการ์ตูนนิยายภาพยอดเยี่ยม ดีเด่น และสร้างสรรค์ ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมมุมหนังสือความรู้ตลาดทุน (Mini SET Corner) ด้วย

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมตัดสินการประกวดการ์ตูนนิยายภาพครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณสมชัย กตัญญุตานันท์ หรือ ชัย ราชวัตร การ์ตูนนิสต์ชื่อดัง ของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เป็นประธานคณะกรรมการการตัดสิน และ มีผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อและการพัฒนาเด็ก อาทิ นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา อัจฉริยภาพเด็ก และเยาวชน สถาบันรักลูก คุณธเนตร ปรีดารัตน์ บรรณาธิการแผนกการ์ตูนไทย สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส์ คุณนันนทพร วงษ์เชษฐา กรรมการผู้จัดการ บริษัทเนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ คุณปรีดา ปัญญาจันทร์ นักเขียนอิสระ คุณโชติกา อุตสาหจิต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด คุณศักดา เอียว ผู้แทนจากสมาคมการ์ตูนไทย และคณาจารย์ผู้สอนด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก และด้านจิตรกรรม ได้แก่ รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ อ.พิษณุ ศุภนิมิตร ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล อ.ศักดา วิมลจันทร์ และ เจ้าของรางวัลแฟนพันธุ์แท้การ์ตูนญี่ปุ่น คุณอัศวิน จำหน่ายผล ร่วมเป็นกรรมการ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wanna-kam.set.or.th