ดีแทค เดินหน้าแผน IPO หลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) รายงานจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้นำหุ้นของดีแทคเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติให้เพิกถอนบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดีแทคจะดำเนินการยื่นไฟลิ่งต่อคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นขั้นตอนต่อไป โดยคาดว่าจะทำการซื้อขายใน ตลท. ได้ภายในไตรมาส 2/2550

ดีแทคได้ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2550 ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนให้ดีแทคเข้าจดทะเบียน ตลท. และอนุมัติแผนการเพิกถอน บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม ออกจาก ตลท. โดยแผนการดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วย 2 ขั้นตอน เริ่มจากการแตกมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามอัตราส่วน 1:5 หลังจากนั้นจะเสนอขายหุ้นเป็นจำนวน 222 ล้านหุ้น จากนั้นเมื่อดีแทคเข้าจดทะเบียนใน ตลท. แล้ว จะทำการเสนอซื้อหุ้นของยูคอมทั้งหมด โดยแลกกับหุ้นดีแทคที่ออกใหม่ โดยหุ้นยูคอม 100 หุ้น จะแลกเป็นหุ้นดีแทคได้ประมาณ 39 หุ้น ณ ราคาพาร์ปัจจุบัน อีกทั้งเมื่อเข้าจดทะเบียนใน ตลท. แล้ว ดีแทคจะได้รับการลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคล 5% ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ส่วนหุ้นของดีแทคในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) นั้นจะคงไว้เหมือนเดิม ส่งผลให้ดีแทคเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สองตลาด (Dual Listing) นอกจากนี้ ณ ราคาหุ้นปัจจุบันที่ทำการซื้อขายอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ การเข้าจดทะเบียนใน ตลท. ของดีแทคในครั้งนี้จะส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับ ตลท. ถึง 8 หมื่นล้านบาท และจะทำให้ดีแทค เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการจดทะเบียนใน ตลท. ในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน ตลท. ขนาดใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรก