ไซเซล นำเสนอ ZyXEL WPA-1000 ผลิตภัณฑ์ Access Point รุ่นใหม่

บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัด แนะนำ ZyXEL WPA-1000 ผลิตภัณฑ์ Access Point รุ่นใหม่ ที่รองรับการนำเสนองานผ่านเครือข่าย โดยสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อการพรีเซ็นต์งาน ผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายด้วยมาตรฐาน 802.11b/g และเป็นอุปกรณ์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลที่เรียกว่า WEP Encryption ซึ่งอุปกรณ์ ZyXEL WPA-1000 ได้ติดตั้ง Projecting Software มาพร้อมในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์จากแผ่นซีดี โดดเด่นด้วยฟังก์ชั่น การจัดการ Web–based ด้วยระบบควบคุมแบบการเรียกใช้งานได้พร้อมกัน พร้อมด้วยโปรแกรม Admin mode เพื่อให้ Admin ที่ดูแลบริหารระบบอยู่ในขณะนั้นสามารถดูแลบริหารเครื่องแต่ละเครื่องในเครือข่ายเดียวกันได้ เหมาะกับลูกค้าประเภทโรงแรม โรงเรียน บริษัท และหน่วยงานที่ต้องการพรีเซนต์งาน โดยพรีเซนเตอร์หลายท่าน หรืออาจต้องพรีเซนต์งานสลับกันไปมา นอกจากนี้ยังเป็น access point เพื่อใช้งานเครือข่ายไร้สาย หรือ ไวร์เลส อินเตอร์เน็ต สำหรับห้องประชุมนั้นๆ ได้ด้วย ZyXEL WPA-1000 สามารถเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ได้ทุกรุ่น สินค้าราคา 12,700 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า เชิญติดต่อและเข้าชม ได้ที่www.zyxel.co.th