ออราเคิลจับมือกระทรวงศึกษา เปิดโครงการ “Think Camp” ขยาย Think.com ทั่วประเทศ

ในภาพ: นักเรียนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมภายใต้โครงการ “Think Camp” ของออราเคิล

บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยความร่วมมือจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดตัวโครงการ “Think Camp” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางออนไลน์ Think.com ของมูลนิธิการศึกษาของออราเคิล (Oracle Education Foundation) ในประเทศไทย และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ

ดร. รังสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “Think.com เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อทำงานร่วมกัน ติดต่อสื่อสาร และแบ่งปันความรู้ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการทำงานในอนาคต โครงการ Think Camp จะช่วยให้นักเรียนและครูได้ปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการผนวกรวม Think.com เข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้ให้กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต”

Think Camp จะประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูได้แบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการใช้ Think.com เพื่อการเรียนรู้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพฯ โดยมีนักเรียนกว่า 120 คน และครู 20 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ

ในระหว่างที่เข้าค่าย นักเรียนและครูจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับจาก Think.com รวมถึงวิธีการที่เหมาะสมในการผนวกรวมโครงการออนไลน์และชุมชน Think เข้ากับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน นอกจากนี้ ผู้เข้าค่ายจะได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการโฮสต์เวทีอภิปราย การทบทวนกรณีศึกษา และการแลกเปลี่ยนแนวทางที่เหมาะสมภายใน Think.com ยิ่งกว่านั้น Think Camp จะแสดงผลงานของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการประกวด ThinkQuest 2007 ซึ่งเป็นการประกวดเว็บไซต์ระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาของออราเคิล โดยนักเรียนที่ร่วมพัฒนาเว็บไซต์จะต้องประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้ Think.com

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียนของออราเคิล และ กรรมการผู้จัดการบริษัท
ออราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของไทยเหมาะสำหรับโครงการ Think.com เป็นอย่างยิ่ง เพราะรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้ไอทีเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

นายณัฐศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกชื่นชมการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้อุทิศเวลาและความพยายามในการสนับสนุนโครงการ Think.com และ Think Camp เพื่อปรับปรุงความรู้ทางด้านไอซีทีและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชนไทย”

ประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้เว็บไซต์ Think.com โดยในปัจจุบัน เว็บไซต์ Think.com ของไทย ให้บริการแก่นักเรียนและครูเกือบ 17,000 คน เพื่อรองรับการเสริมสร้างความรู้ การทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ และการแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหาด้านการศึกษาร่วมกับนักเรียนและครูกว่า 300,000 คนจาก 50 ประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางออนไลน์ที่ปลอดภัยนี้

เกี่ยวกับ Think.com
Think.com เป็นโครงการของมูลนิธิการศึกษาของออราเคิล (Oracle Education Foundation) โดยจัดหาชุมชนการเรียนรู้ทางออนไลน์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้นักเรียนและครูตามโรงเรียนต่างๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลและเนื้อหาด้านการศึกษา ประสานงานร่วมกันในโครงการต่างๆ และเสริมสร้างความรู้ Think.com มีนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการมากกว่า 300,000 คนใน 50 ประเทศ และครอบคลุม 9 ภาษา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกไปที่ http://www.think.com

เกี่ยวกับออราเคิล
ออราเคิล (ชื่อย่อในตลาดหุ้นแนสแด็ก-จีเอส: ORCL) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กรรายใหญ่ที่สุดของโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.oracle.com

เครื่องหมายการค้า
ออราเคิล เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น และ/หรือบริษัทในเครือ บริษัทอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้นๆ