IRPC มอบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานต่างๆ ใน จ.ระยอง

ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังอยู่ในสภาพดี จำนวน 324 เครื่อง ให้นายทองทวี พิมเสน (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปให้วัด โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระยอง ใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้