"อิ่มบุญกับ TSD"

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน Money Expo 2007 ร่วมประมูลเสื้อยืดที่สร้างสรรค์โดยคุณ “ปิ๊บ” รวิชญ์ เทิดวงส์ นักแสดงชื่อดัง และพรีเซ็นเตอร์บริการ e-Dividend ของ TSD เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่บ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี

การประมูลครั้งนี้ สามารถระดมทุนได้รวม 64,918 บาทจากการบริจาคและการประมูล โดยผู้ประมูลสูงสุด คือ คุณภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประมูลเสื้อไปในราคา 33,000 บาท อันเป็นกุศลที่สอดคล้องการก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พอดี