เชิญร่วมฟังการเสวนา Business Matching อีกก้าวของสภาอุตสาหกรรมฯ

ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินโครงการ Business Matching ภายใต้การสนับสนุนโครงการโดย…..สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง Business Matching อีกก้าวของสภาอุตสาหกรรมฯต่อการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย โดยงานเสวนาดังกล่าวจะเป็นการเสนอความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้สนใจจะทำธุรกิจและผู้ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วให้มีศักยภาพมากขึ้น

โดยงานเสาวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม2550 เวลา 13.30 น.- 16.00 น. ณ เวทีกิจกรรม ด้านหน้าห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นายมังกร ธนสารศิลป์ ประธานโครงการ Business Match และรองประธานสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ร่วมกับประธานกลุ่มอุตสาหกรรม Cluster Fashion 6 กลุ่ม คือ นายเจน นำชัยศิริ ประธานกลุ่มฯสิ่งทอ นายเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธานกลุ่มฯเครื่องนุ่งห่ม นายบุญกิต จิตรงามปลั่ง ประธานกลุ่มฯอัญมณีและเครื่องประดับ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานกลุ่มฯการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นายธำรง ธิติประเสริฐ ประธานกลุ่มฯรองเท้า นายชาญณรงค์ บุญรัตรกรกิจ ประธานกลุ่มฯหนังและผลิตภัณฑ์หนัง

ผู้สนใจร่วมการเสวนากรุณาสำรองที่นั่งได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย….หรือสอบถามรายละเอียดที่โทร. 0 2345 1112, 0 2345 1115 และ 0 2345 1117-8 ทุกวันในเวลาทำการ (จำกัดผู้ร่วมสัมมนาเพียง 70 ที่นั่งเท่านั้น)